Cases

Amsterdam AI en haar netwerk initiƫren de meest uiteenlopende projecten en activiteiten. Een groot deel speelt zich af in de domeinen Business Innovation, Citizens en Health. Daarnaast zijn er veel andere werkgebieden waar grote ontwikkelingen plaatsvinden. Ontdek hier hoe breed AI op dit moment al wordt ingezet.

Imaging Center

AI en afvalinzameling in Amsterdam

TransMIXR

Language Technology for People (LT4P)

AI in Oncology Lab

Centre of Expertise Applied AI

AI4Cities

Globalise

Leergemeenschap Digitale vertalingen

Amsterdam Intelligence

POP-AART

Hybrid Intelligence

Project DRAMA

Bloedafname op de SEH

Image-guided therapy

Evolutionaire AI

Discovery Lab

TTT.AI