< Terug naar cases

Civic AI Lab

Civic AI Lab

AI kan mens en maatschappij verder brengen, mits op een inclusieve manier toegepast. Civic AI Lab onderzoekt civiel en maatschappelijk georiënteerde AI, van ontwerp tot ontwikkeling en toepassing. Studenten doen onderzoek naar AI-gerelateerde kwesties in educatie, welzijn, milieu, mobiliteit en gezondheidszorg. Het doel is om mensen bewust te maken van de kansen en risico’s van toegepaste AI.
Een initiatief van de gemeente Amsterdam, Vrije Universiteit Amsterdam, Universiteit van Amsterdam, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koningsrelaties.

Cultural AI Lab

Amsterdam for all

Leergemeenschap Digitale vertalingen

Amsterdam Intelligence