< Terug naar cases

Verkorten wachtlijsten

Verkorten wachtlijsten

Ouderen ondervinden te vaak moeilijkheden bij het ontvangen van snelle, adequate en passende zorg. Tijdelijke zorg is niet altijd snel beschikbaar. Binnen dit project werken Amsterdamse kennisinstellingen samen om met behulp van AI de kwaliteit van acute ouderenzorg voor 75-plussers te verbeteren.
 
Credits foto Rob van der Mei: Inge Hoogland
 
Een initiatief van Centrum Wiskunde & Informatica (CWI), Vrije Universiteit Amsterdam (VU), Amsterdam UMC, Amsterdam health & technology institute (ahti), zorg- en welzijnskoepel SIGRA.

Gezondheidsdata Infrastructuur

Assist

AI op de IC

Betere bestraling van kanker